Održana Regionalna konferencija o komuniciranju o procesu europskih integracija EINFORM

Održana Regionalna konferencija o komuniciranju o procesu europskih integracija EINFORM

Direkcija za europske integracije, uz podršku Veleposlanstva Švedske u Bosni i Hercegovini, organizirala je 7. travnja 2021. Regionalnu konferenciju o komuniciranju o procesu europskih integracija - EINFORM, koja je održana u online formatu. Konferenciju su otvorili veleposlanica Švedske u BiH Johanna Strömquist, šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler i direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović.

Sudionici konferencije su na tri panela razgovarali o izazovima komuniciranja o procesu europskih integracija u vrijeme krize, suradnji u oblasti komuniciranja i strategiji borbe protiv dezinformacija. Predstavnici državnih institucija, nevladinih organizacija, civilnog društva i medija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Slovenije, kao i Delegacije EU u BiH predstavili su ključne događaje koji su obilježili proces europskih integracija u prethodnoj godini. Također su razmijenili iskustva o izazovima s kojima se susreću u komuniciranju o procesu pristupanja Europskoj uniji, suradnji s državnim institucijama i nevladinim sektorom, te o utjecaju dezinformacija na porast euroskepticima. Na konferenciji je, među ostalim, zaključeno da je za veću podršku javnosti procesu pridruživanja EU potrebna bolja informiranost, kao i da svi akteri uključeni u proces europskih integracija moraju intenzivno surađivati. Istaknuta je i važnost međusudsjedske suradnje i dijeljenja iskustava.  

Regionalnu konferenciju o komuniciranju o procesu europskih integracija pratilo je više od sto sudionika.