Održana Regionalna konferencija o komuniciranju o procesu evropskih integracija EINFORM

Održana Regionalna konferencija o komuniciranju o procesu evropskih integracija EINFORM

Direkcija za evropske integracije, uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, organizirala je 7. aprila 2021. Regionalnu konferenciju o komuniciranju o procesu evropskih integracija - EINFORM, koja je održana u online formatu. Konferenciju su otvorili ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Satler i direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.

Učesnici konferencije su na tri panela razgovarali o izazovima komuniciranja o procesu evropskih integracija u vrijeme krize, saradnji u oblasti komuniciranja i strategiji borbe protiv dezinformacija. Predstavnici državnih institucija, nevladinih organizacija, civilnog društva i medija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Slovenije, kao i Delegacije EU u BiH predstavili su ključne događaje koji su obilježili proces evropskih integracija u prethodnoj godini. Također su razmijenili iskustva o izazovima sa kojima se susreću u komuniciranju o procesu pristupanja Evropskoj uniji, saradnji sa državnim institucijama i nevladinim sektorom, te o uticaju dezinformacija na porast euroskepticima. Na konferenciji je, između ostalog, zaključeno da je za veću podršku javnosti procesu pridruživanja EU potrebna bolja informiranost, kao i da svi akteri uključeni u proces evropskih integracija moraju intenzivno sarađivati. Istaknuta je i važnost međusudsjedske saradnje i dijeljenja iskustava.  

Regionalnu konferenciju o komuniciranju o procesu evropskih integracija pratilo je više od sto učesnika.