Počeo novi ciklus prekogranične suradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore

Počeo novi ciklus prekogranične suradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore

U Kotoru je 29. i 30. ožujka održan prvi sastanak Monitoring odbora Interreg VI-A IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021. - 2027. Predstavnici država sudionica Programa u Monitoring odboru i Europske komisije, skupa s Upravljačkim tijelom i nacionalnim tijelima Hrvatske, BiH i Crne Gore raspravljali su i usvojili niz dokumenata neophodnih za nesmetanu operativnu provedbu Programa. Među njima je i set dokumenata za prijavu na prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga, čija je objava očekivana u prvoj polovici 2023. godine. Vrijednost poziva je 41,09 milijuna eura.

Za sudionike je sastanka upriličena terenska posjeta Institutu za biologiju mora, partneru u projektu EXCHANGE, kao i Pomorskom fakultetu u Kotoru, partneru u projektu WRECKS4ALL, financiranih sredstvima Programa u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Detalji Programa 2021. - 2027. dostupni su na programskim stranicama.