Počeo novi ciklus prekogranične saradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore

Počeo novi ciklus prekogranične saradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore

U Kotoru je 29. i 30. marta održan prvi sastanak Monitoring odbora Interreg VI-A IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021-2027. Predstavnici država učesnica Programa u Monitoring odboru i Evropske komisije, skupa s Upravljačkim tijelom i nacionalnim tijelima Hrvatske, BiH i Crne Gore raspravljali su i usvojili niz dokumenata neophodnih za nesmetanu operativnu provedbu Programa. Među njima je i set dokumenata za prijavu na prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga, čija je objava očekivana u prvoj polovini 2023. godine. Vrijednost poziva je 41,09 miliona eura.

Za učesnike sastanka upriličena je terenska posjeta Institutu za biologiju mora, partneru u projektu EXCHANGE, kao i Pomorskom fakultetu u Kotoru, partneru u projektu WRECKS4ALL, finansiranih sredstvima Programa u finansijskom periodu 2014-2020.

Detalji Programa 2021-2027 dostupni su na programskim stranicama.