Poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan

Poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan

Direkcija za europske integracije - Ured Državnog IPA koordinatora (DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen 28. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Uvjeti za apliciranje su:

  • Aplikacije se moraju odnositi na postojeći WBIF projekt ili na flagship (odnosno, spadati u obim flagshipa) Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan.
  • Relevantne cjelodržavne sektorske strategije moraju biti usvojene.
  • Projekti moraju biti zreli i prioritizirani Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP), dok se projekti koji još nisu uključeni u SPP mogu podnijeti samo u posebnim slučajevima, ukoliko još uvijek ne postoji Jedinstvena sektorska lista prioritetnih projekata.
  • Aplikacije moraju biti dobro izrađene i nakon toga trebaju proći provjeru i dobiti pozitivnu ocjenu.
  • Aplikacije mogu podržavati pripremu ili implementaciju projekta.
  • Aplikacije mogu podržavati nadzor nad izgradnjom (samo za investicijske projekte koji se financiraju iz Zajedničkog fonda WBIF-a); i / ili
  • Aplikacije mogu podržavati prevazilaženje prepreka koje uzrokuju kašnjenja u projektima. 

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata Uredu DIPAK-a od strane državnog resornog ministarstva je 20. srpnja 2022. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, nalazi se u aplikacijskom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkanwww.wbif.eu.