Позив за доставу апликација техничке помоћи у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан

Позив за доставу апликација техничке помоћи у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан

Дирекција за европске интеграције - Канцеларија Државног ИПА координатора (ДИПАК) обавјештава све заинтересоване кориснике да је објављен 28. позив за доставу апликација техничке помоћи у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF).

Услови за аплицирање су:

  • Апликације се морају односити на постојећи WBIF пројекат или на flagship (односно, спадати у обим flagshipa) Економског и инвестиционог плана за Западни Балкан.
  • Релевантне цјелодржавне секторске стратегије морају бити усвојене.
  • Пројекти морају бити зрели и у складу са Јединственоm листом приоритетних инфраструктурних пројеката (СПП), док се пројекти који још нису укључени у СПП могу поднијети само у посебним случајевима, уколико још увијек не постоји Јединствена секторска листа приоритетних пројеката.
  • Апликације морају бити добро израђене и након тога требају проћи провјеру и добити позитивну оцјену.
  • Апликације могу подржавати припрему или имплементацију пројекта.
  • Апликације могу подржавати надзор над изградњом (само за инвестиционе пројекте који се финансирају из Заједничког фонда WBIF-а); и / или
  • Апликације могу подржавати превазилажење препрека које узрокују кашњења у пројектима.

Рок за доставу првог нацрта апликација/пројеката Канцеларији  ДИПАК од стране државног ресорног министарства је 20. јули 2022. године.

Више детаља о начину и смјерницама за аплицирање, укључујући и формат грант апликације, налази се у апликационом пакету.

Детаљније информације о Инвестиционом оквиру за Западни Балканwww.wbif.eu.