Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji

Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE 01.12.2020.

METODA IZVEDBE OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA 27.11.2020

1. Bosna i Hercegovina i Europska unija

• Pravni okvir procesa europskih integracija u BiH

• Pristup EU prema BiH i zemljama Zapadnog Balkana

2. Pregovaranje 

Općenito o pregovaranju

• Vještine pregovaranja

3. Pregovori o pristupanju EU

• Faze u pregovorima o pristupanju s EU

• Neophodne strukture i procedure za pregovore

• Sadržaj pregovora • Priprema pregovaračkih pozicija