Преговарање у процесу приступања Европској унији

Преговарање у процесу приступања Европској унији

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ 01.12.2020.

МЕТОДА ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ: ВЕБИНАР

РОК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА: 27.11.2020.

1. Босна и Херцеговина и Европска унија

• Правни оквир процеса европских интеграција у БиХ

• Приступ ЕУ према БиХ и земљама Западног Балкана

2. Преговарање

• Уопштено о преговарању

• Вјештине преговарања

3. Преговори о приступању ЕУ

• Фазе у преговорима о приступању са ЕУ

• Неопходне структуре и процедуре за преговоре

• Садржај преговора

• Припрема преговарачких позиција