Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom stečevinom EU

Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom stečevinom EU

Direkcija za europske integracije je na temelju iskustva u radu s predlagačima propisa i nositeljima normativno-pravnih poslova pripremila Smjernice za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije.

Smjernice su namijenjene svim institucijama i državnim službenicima koji su uključeni u izradu propisa i primjenjuju Odluku o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije, kao i ostalima koji sudjeluju u aktivnostima usklađivanja zakonodavstva. 

Dokument Pregled
Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom stečevinom EU Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom stečevinom EU Pregled