Smjernice za usklađivanje propisa BiH sa pravnom tečevinom EU

Smjernice za usklađivanje propisa BiH sa pravnom tečevinom EU

Direkcija za evropske integracije je na osnovu iskustva u radu sa predlagačima propisa i nosiocima normativno-pravnih poslova pripremila Smjernice za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Evropske unije.

Smjernice su namijenjene svim institucijama i državnim službenicima koji su uključeni u izradu propisa i primjenjuju Odluku o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Evropske unije, kao i ostalima koji učestvuju u aktivnostima usklađivanja zakonodavstva. 

Dokument Pregled
Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom stečevinom EU Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom stečevinom EU Pregled