Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija

Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 21.9.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 15.9.2023. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Dokument Pregled
PRIJAVNI OBRAZAC Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument