Direktorica DEI sa članovima Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje o napretku BiH u realizaciji 14 ključnih prioriteta

Direktorica DEI sa članovima Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje o napretku BiH u realizaciji 14 ključnih prioriteta

Direktorica Direkcije za evropske integracije Elvira Habota učestvujući na trećem sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je održan 30. i 31. oktobra 2023. godine u Sarajevu, informisala je bh. i evropske parlamentarce o napretku Bosne i Hercegovine u realizaciji 14 ključnih prioriteta.

„Od januara ove godine vlasti u BiH su vezano za realizaciju 14 ključnih prioriteta usvojile nekoliko važnih zakona te poduzele druge korake važne za napredak BiH u vladavini prava, zaštiti osnovnih prava, upravljanju migracijama i azilom, borbi protiv organizovanog kriminala, reformi javne uprave itd.“, kazala je direktorica Habota.

Direktorica Habota je upoznala članove Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje kako su napori državnih službenika u BiH trenutno posebno usmjereni na izradu Programa integrisanja, a koji je obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

„Aktivnosti su u punom zamahu i angažman Direkcije za evropske integracije u tom poslu je zaista izuzetan“, naglasila je Elvira Habota.

 

Galerija