Pristup informacijama

Dokument Pregled
Zakon o slobodnom pristupu informacijama na nivou institucija BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 61/23) Pregled
Indeks registar informacija Pregled
Zahtjev za pristup informacijama Pregled
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u BiH Pregled
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u BiH Pregled
Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH Pregled
Vodič za pristup informacijama Pregled

Odgovori po zahtjevima o slobodi pristupa informacijama

2023. godina

Dokument Pregled
Rješenje o slobodnom pristupu informacijama od 20.10.2023. godine Pregled
Rješenje o slobodnom pristupu informacijama od 8.6.2023. godine Pregled

2022. godina

Dokument Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 29.11.2022. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.7.2022. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.7.2022. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 18.1.2022. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 24.2.2022. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 23.6.2022. godine Pregled

2021. godina

Dokument Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 23.6.2021. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 21.6.2021. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 2.6.2021. godine. Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 23.4.2021. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 15.4.2021. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 15.4.2021. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 9. 3. 2021. Pregled

2020. godina

Dokument Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 28. 12. 2020. Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 20.10.2020. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 11.8.2020. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 22.1.2020. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 15.1.2020. godine Pregled

2019. godina

Dokument Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 17.10.2019. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 17.10.2019. godine br. 1 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 15.5.2019 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 07.5.2019. godine Pregled
Dopuna Rješenja o pristupu informacijama od 21.02.2019. godine Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 21.02.2019. godine Pregled

2018. godina

Dokument Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 25.1.2018. br. 2 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 25.1.2018. br. 1 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 13 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 12 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 11 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 10 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 9 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 8 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 7 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 6 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 5 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 4 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br. 3 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018. br.2 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 12.1.2018.br. 1 Pregled
Rješenje o pristupu informacijama od 05.01.2018. godine Pregled