Uslovi korištenja

Direkcija za evropske integracije BiH održava internet stranicu kako bi omogućila javnosti stalni pristup informacijama o procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je održavati ove informacije ažurnim i tačnim.

Ove informacije su:

·      ponekad povezane sa vanjskim stranicama nad kojima Direkcija nema nikakvu kontrolu i za koje Direkcija ne preuzima nikakvu odgovornost;

·            takve da ne mogu biti uzete kao profesionalni ili pravni savjet;

Jedino se tekstovi objavljeni u papirnim izdanjima Službenog glasnika pojedinačnih uprava mogu smatrati autentičnim.

Naš cilj je smanjiti smetnje koje su uzrokovane tehničkim greškama. Ipak, ne možemo garantovati da naša usluga neće biti prekidana takvim problemima.

Ovo obavještenje nije namijenjeno da ograniči odgovornost Direkcije za evropske integracije u kršenju bilo kakvih zahtijeva koji su podređeni važećim domaćim zakonima.

Autorska prava

© 2020. Direkcija za evropske integracije BiH

Reprodukcija je dozvoljena, pod uslovom da se naznači izvor, osim gdje je drugačije rečeno. Gdje je potrebno prethodno odobrenje za reprodukciju ili korištenje tekstualnih ili multimedijalnih informacija (zvuk, slike, softver, itd.), takvo odobrenje poništava gore navedenu opštu dozvolu i jasno će biti naglašena sva ograničenja upotrebe.