Prevođenje pravnih propisa

Koji dokumenti se prevode u procesu evropskih integracija?

 

·         Propisi Evropske unije (acquis) radi pravovremenog usklađivanja zakonodavstva BiH u različitim oblastima, kao i ostali dokumenti Evropske unije radi jasnog razumijevanja obaveza koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.

·         Propisi BiH na engleski jezik kako bi institucije Evropske unije procijenile usklađenost našeg zakonodavstva s propisima EU, kao i ostali dokumenti potrebni za uspješnu komunikaciju između EU i vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

Za oba ova procesa ključni su dobro razrađena metodologija, usklađena terminologija, te visoko kvalifikovan i obučen kadar. Stručna terminologija iz određenih područja ili oblasti djelovanja utvrđuje se u saradnji s resornim institucijama u BiH i unosi se u višejezičnu terminološku bazu BiHterm.

 

Precizno i tačno definirana terminologija i njena dosljedna upotreba  ključni su za osiguranje kvaliteta u prevođenju pravnih propisa. Stoga ovaj proces nalaže učešće pravnika i resornih stručnjaka. Direkcija je poduzela niz aktivnosti u cilju dosljedne upotrebe utvrđene terminologije, a prva je bila izrada Terminološkog rječnika evropskih integracija. Nakon što je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, izrađen je i Glosar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, primarni alat u procesu usklađivanja i dosljedne upotrebe terminologije jeste višejezična terminološka baza - BiHterm koja je dostupna na internet stranici Direkcije.  Ova baza trenutno sadrži veliki broj termina iz raznih oblasti.

 

Тerminološka baza Evropske unije IATE – InterActive Terminology for Europe  sadrži termine specifične za Evropsku uniju. Ovom terminološkom bazom zajednički upravljaju glavne institucije EU. Ostale glosare i rječnike EU prema oblastima možete pronaći ovdje.

Priručnik za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik

Priručnik je namijenjen onima koji se bave prevođenjem pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik, ali može biti i koristan alat za one koji pripremaju različite vrste dokumenata na engleskom jeziku. Sadrži jednostavna uputstva i praktične primjere za prevođenje pojedinih dijelova pravnih propisa na engleski jezik. Pored toga, priručnik sadrži i stilski vodič za engleski jezik (Style Guide for Translating Legislation in BiH into English) kao i dvojezični prikaz naziva institucija i tijela u Bosni i Hercegovini kroz zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. 

 

Priručnik za prevođenje pravnih akata EU

Ovaj priručnik je namijenjen prevodiocima i ostalim stručnjacima uključenim u proces prevođenja pravnih akata EU. Pored standardnih obrazaca pravnih akata EU, Priručnik sadrži i opće informacije o institucijama i zakonodavstvu EU, kao i osnovna pravila za osiguranje kvaliteta prijevoda. U priručniku su opisani i tehnički zahtjevi za oblikovanje i uređenje teksta prijevoda, a na samom kraju se nalazi lista češćih pravnih izraza koji se koriste u pravu EU.

 

Zajednički praktični vodič (Joint Practical Guide) Evropskog parlamenta, Vijeća i Komisije preveden je da kako bi se osobe koje učestvuju u izradi pravnih propisa bliže upoznale s principima i smjernicama za izradu pravnih propisa u institucijama Evropske unije. Vodič može koristiti kako službenicima koji rade na usklađivanju pravnih propisa Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom EU tako i prevodiocima koji prevode pravne akte EU.