Prevođenje u procesu evropskih integracija

U procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji prevode se pravni propisi i drugi  dokumenti značajni za razumijevanje i ispunjavanje obaveza iz procesa. U Direkciji za evropske integracije se prevode dokumenti potrebni za rad tijela osnovanih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, kao što su dokumenti za diskusiju za sastanke pododbora i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zapisnici i preporuke s ovih sastanaka, godišnji izvještaji Evropske komisije o Bosni i Hercegovini i slično. 

Direkcija je odgovorna za koordinaciju procesa prevođenja pravnih propisa BiH na engleski jezik i za kontrolu kvaliteta ovih prevoda u skladu s Odlukom o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom tečevinom Evropske unije („Službeni glasnik BiH“, br. 75/16 i 2/18). Prevođenje domaćih pravnih propisa na engleski jezik je dio procesa usklađivanja propisa BiH s acquisem EU. Kako bi Evropska komisija mogla dati mišljenje o usklađenosti, propis koji se usklađuje mora biti preveden. Prevođenje i stručna redaktura propisa je u nadležnosti obrađivača propisa, dok je Direkcija zadužena za kontrolu kvaliteta ovih prevoda.  

U procesu prevođenja pravnih propisa od velikog značaja je dosljedna upotreba utvrđene stručne terminologije, a najznačajniji alat u tom smislu je tabela stručnih termina. Ovu tabelu Direkcija izrađuje zajedno sa stručnjacima iz resornih institucija, odnosno obrađivačima propisa. U svrhu pohranjivanja utvrđene terminologije na jednom mjestu i osiguranja njene dosljedne primjene Direkcija je kreirala višejezičnu terminološku bazu BiHterm.

Metodološki priručnici za prevođenje

Priručnik za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik

Priručnik je namijenjen onima koji se bave prevođenjem pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik, ali može biti i koristan alat za one koji pripremaju različite vrste dokumenata na engleskom jeziku. Sadrži jednostavna uputstva i praktične primjere za prevođenje pravnih propisa na engleski jezik. Pored toga, Priručnik sadrži i stilski vodič za engleski jezik (Style Guide for Translating Legislation in BiH into English), kao i dvojezični prikaz naziva institucija i tijela u Bosni i Hercegovini kroz zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. 

Metodologija za prevođenje i redakturu prevoda propisa u BiH na engleski jezik

U Metodologiji su objašnjene faze procesa prevođenja pravnih propisa, kao i pristup prevođenju, pravnoj i stručnoj redakturi. Opis svake faze je potkrijepljen praktičnim primjerima, kako bi se jasnije predstavio značaj preciznog i dosljednog prevođenja. Metodologija je namijenjena svima koji prevode i revidiraju prevode propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik.

Smjernice za prevođenje dokumenata u procesu evropskih integracija na engleski jezik

Smjernice su prvenstveno namijenjene prevodiocima koji prevode službene dokumente u procesu evropskih integracija na engleski jezik. U Smjernicama je dat pregled osnovnih pravila kojih se treba pridržavati pri prevođenju kako bi se dobio kvalitetan i ujednačen prevod. Također, navedeni su primjeri čestih grešaka i doslovnog prevođenja te ponuđena odgovarajuća rješenja i smjernice kojih se treba pridržavati.