DEI Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA - DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Hronologija procesa evropskih integracija

Smatrate li da je EU adekvatno reagirala kada je u pitanju pružanje pomoći BiH u borbi protiv pandemije bolesti Covid-19?

Da li podržavate ulazak BIH u EU ?