Infografike

Dokument Pregled
Godišnji program pomoći EU za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu Godišnji program pomoći EU za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu Pregled
IPA sredstva za Bosnu i Hercegovinu u okviru godišnjih državnih programa, za period 2014- 2020 IPA sredstva za Bosnu i Hercegovinu u okviru godišnjih državnih programa, za period 2014- 2020 Pregled
Učešće aplikanata BiH u Programima EU Učešće aplikanata BiH u Programima EU Pregled
WBIF WBIF Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2020 Istraživanje javnog mnijenja 2020 Pregled
Ostani kući Ostani kući Pregled
Državni program za BiH 2019-2020 Državni program za BiH 2019-2020 Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2019. - Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracija u EU Istraživanje javnog mnijenja 2019. - Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracija u EU Pregled
Mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU Mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2018 Ispitivanje javnog mnijenja 2018 Pregled
Priprema odgovora na Upitnik Evropske komisije Priprema odgovora na Upitnik Evropske komisije Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2017 Istraživanje javnog mnijenja 2017 Pregled
e-learning e-learning Pregled
Upitnik Evropske komisije Upitnik Evropske komisije Pregled
Istraživanje javnog mnijenja Istraživanje javnog mnijenja Pregled
Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em Pregled
Od zahtjeva za članstvo do statusa kandidata Od zahtjeva za članstvo do statusa kandidata Pregled
Faze integrisanja i regionalni prikaz Faze integrisanja i regionalni prikaz Pregled
Imate pravo da znate kako se odvija proces evropskih integracija u BiH Imate pravo da znate kako se odvija proces evropskih integracija u BiH Pregled
4 Mita o SSP 4 Mita o SSP Pregled
Šta donosi SSP Šta donosi SSP Pregled
Pet činjenica o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Pet činjenica o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Pregled