Najave i saopštenja

2023. godina

Dokument Pregled
Članstvo BiH u EU podržava 73,3% građana Članstvo BiH u EU podržava 73,3% građana Pregled
Saopćenje za medije Komisija pozvala BiH da poduzme daljnje korake na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta Saopćenje za medije Komisija pozvala BiH da poduzme daljnje korake na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta Pregled
Saopćenje za medije Transnacionalna saradnja u BiH pod lupom Saopćenje za medije Transnacionalna saradnja u BiH pod lupom Pregled
Najava za medije Predstavljeni rezultati i nove mogućnosti u okviru transnacionalnih programa Najava za medije Predstavljeni rezultati i nove mogućnosti u okviru transnacionalnih programa Pregled
Saopćenje za medije Završen dijalog na tehničkom nivou o reformi javne uprave Saopćenje za medije Završen dijalog na tehničkom nivou o reformi javne uprave Pregled
Saopćenje za medije Završen politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave između EU i BiH Saopćenje za medije Završen politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave između EU i BiH Pregled
Najava za medije Predstavljanje rezultata  IPA II Programa prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2014-2020. Najava za medije Predstavljanje rezultata IPA II Programa prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2014-2020. Pregled
Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH Pregled
Najava za medije Šesti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Najava za medije Šesti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Pregled
Najava za medije Konferencija o temi BiH u Programima EU: Prilike i izazovi za period 2021.- 2027. Najava za medije Konferencija o temi BiH u Programima EU: Prilike i izazovi za period 2021.- 2027. Pregled
Najava za medije Promocija IPA Programa prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2021.- 2027. Najava za medije Promocija IPA Programa prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2021.- 2027. Pregled
Saopćenje za medije Arnes Grbešić i Selma Melez dobitnici nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja BiH u EU za 2023. Saopćenje za medije Arnes Grbešić i Selma Melez dobitnici nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja BiH u EU za 2023. Pregled
Saopćenje za medije BiH očekuje aktivnije uključivanje Komisije u rješavanje pitanja odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori Saopćenje za medije BiH očekuje aktivnije uključivanje Komisije u rješavanje pitanja odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori Pregled
Saopćenje za medije Održan šesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje Saopćenje za medije Održan šesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje Pregled
Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između EU i BiH Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Održan Šesti sastank Pododbora za unutrašnje tržište i konkureciju Saopćenje za medije Održan Šesti sastank Pododbora za unutrašnje tržište i konkureciju Pregled
Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Pregled
Najava za medije Predstavljanje prvog Pravnog informacionog sistem za usklađivanje zakonodavstva Najava za medije Predstavljanje prvog Pravnog informacionog sistem za usklađivanje zakonodavstva Pregled

2022. godina

Dokument Pregled
Saopćenje za medije Status kandidata poticaj da se nastave ispunjavati prioriteti Saopćenje za medije Status kandidata poticaj da se nastave ispunjavati prioriteti Pregled
Saopćenje za medije Evropska komisija pozdravila usvajanje Strategije za upravljanje migracijama Saopćenje za medije Evropska komisija pozdravila usvajanje Strategije za upravljanje migracijama Pregled
Šesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH Šesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Komisija pozdravila napredak u oblasti finansijske kontrole Saopćenje za medije Komisija pozdravila napredak u oblasti finansijske kontrole Pregled
Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku Najava za medije Šesti sastanak Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku Pregled
Saopćenje za medije Održan šesti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku Saopćenje za medije Održan šesti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku Pregled
Saopćenje za medije Članstvo BiH u EU podržava 77,4% građana Saopćenje za medije Članstvo BiH u EU podržava 77,4% građana Pregled
Saopćenje za medije Održan šesti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Saopćenje za medije Održan šesti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Pregled
Najava za medije šesti sastanak pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Najava za medije šesti sastanak pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Teletović i Leko autori najboljih novinarskih priča o pristupanju u EU Saopćenje za medije Teletović i Leko autori najboljih novinarskih priča o pristupanju u EU Pregled
Saopćenje za medije Dostupno 3,2 miliona eura za projekte socijalne i ekonomske inkluzije i turizma Saopćenje za medije Dostupno 3,2 miliona eura za projekte socijalne i ekonomske inkluzije i turizma Pregled

2021. godina

Dokument Pregled
Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Pregled
Najava za medije Peti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Najava za medije Peti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Objavljen poziv srednjoškolcima i studentima za izbor najboljeg vizuelnog rada o temi „EU pomoć BiH“ Saopćenje za medije Objavljen poziv srednjoškolcima i studentima za izbor najboljeg vizuelnog rada o temi „EU pomoć BiH“ Pregled
Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH Pregled
Najava za medije Peti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj Najava za medije Peti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj Pregled
Saopćenje za medije  Nurkoviću i Šurlan nagrade za najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU Saopćenje za medije Nurkoviću i Šurlan nagrade za najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU Pregled
Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje Pregled
Najava za medije Peti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje između EU i BiH Najava za medije Peti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku Saopćenje za medije Održan peti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku Pregled
Najava za medije Peti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku Najava za medije Peti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku Pregled
Saopćenje za medije Održan 5. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Saopćenje za medije Održan 5. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Pregled
Najava za medije Peti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Najava za medije Peti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Članstvo u Evropskoj uniji podržava 75,6 posto građana Bosne i Hercegovine Saopćenje za medije Članstvo u Evropskoj uniji podržava 75,6 posto građana Bosne i Hercegovine Pregled
Saopćenje za medije Peti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Saopćenje za medije Peti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Pregled
Najava za medije Peti sastanak Pododbora za unutarnje tržište i konkurenciju Najava za medije Peti sastanak Pododbora za unutarnje tržište i konkurenciju Pregled
Saopćenje za medije Peti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Saopćenje za medije Peti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Pregled
Najava za medije Peti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Najava za medije Peti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Pregled
Saopćenje za medije Peti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH Saopćenje za medije Peti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH Pregled
Najava za medije Peti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH Najava za medije Peti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH Pregled
Najava za medije Peti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku Najava za medije Peti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku Pregled
Saopćenje za medije Delegacija BiH pozvala institucije EU da se uključe u rješavanje pitanja izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori Saopćenje za medije Delegacija BiH pozvala institucije EU da se uključe u rješavanje pitanja izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori Pregled
Saopćenje za medije Švedska nastavlja sa finansijskom podrškom procesu pristupanja BiH u EU Saopćenje za medije Švedska nastavlja sa finansijskom podrškom procesu pristupanja BiH u EU Pregled
Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave između EU i BiH Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave između EU i BiH Pregled
Najava za medije Četvrti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Najava za medije Četvrti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Pregled
Najava za medije Video - konferencija Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Najava za medije Video - konferencija Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Održana video-konferencija Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje EU i BiH Saopćenje za medije Održana video-konferencija Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje EU i BiH Pregled
Najava za medije Video - konferencija Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje ustriju, carinu i oporezivanje između EU i BiH Najava za medije Video - konferencija Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje ustriju, carinu i oporezivanje između EU i BiH Pregled
Saopćenje za medije Proglašeni dobitnici nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja BiH u EU za 2020. godinu Saopćenje za medije Proglašeni dobitnici nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja BiH u EU za 2020. godinu Pregled
Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i BiH Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i BiH Pregled
Najava za medije Četvrti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i BiH Najava za medije Četvrti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i BiH Pregled
Održan 4. sastanak Pododbora za unutarnje tržište i konkurenciju Održan 4. sastanak Pododbora za unutarnje tržište i konkurenciju Pregled
Saopćenje za medije Četvrti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Saopćenje za medije Četvrti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Pregled
Najava za medije Četvrti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Najava za medije Četvrti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Pregled
Saopćenje za medije Evropska komisija zabrinuta zbog nastavka migracije stanovništva iz BiH Saopćenje za medije Evropska komisija zabrinuta zbog nastavka migracije stanovništva iz BiH Pregled
Saopćenje za medije Održan četvrti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH Saopćenje za medije Održan četvrti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH Pregled
Najava za medije Četvrti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Najava za medije Četvrti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Pregled
U Banjoj Luci obilježen Evropski dan saradnje U Banjoj Luci obilježen Evropski dan saradnje Pregled
Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Saopćenje za medije Održan 4. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Pregled
Najava za medije Četvrti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Najava za medije Četvrti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Pregled