Istraživanja javnog mnijenja

Dokument Pregled
Rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika radom Direkcije za evropske integracije za period 1.1-30.6.2019 godine Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2019 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2016 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2015 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2014 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2013 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2012 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2010-2011 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2009 Pregled
Ispitivanje javnog mnjenja 2008 Pregled