Istraživanja javnog mnijenja

Dokument Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2020 Pregled
Rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika radom Direkcije za evropske integracije za period 1.1-30.6.2019 godine Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2019 Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2018 Pregled
Istraživanje javnog mnijenja 2017 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2016 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2015 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2014 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2013 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2012 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2010-2011 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2009 Pregled
Ispitivanje javnog mnijenja 2008 Pregled