Druga radionica o PCM-u u organizaciji državne kontakt tačke za Program Interreg Dunav

Druga radionica o PCM-u u organizaciji državne kontakt tačke za Program Interreg Dunav

U Banji Vrućici je 17. oktobra 2022. započela druga trodnevna obuka o upravljanju projektnim ciklusom u projektima transnacionalne saradnje, a u organizaciji državne kontakt tačke za Program Interreg Dunav. Na dva treninga koja su na istu temu  organizovana od septembra, preko 60 organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini dobilo je šansu da unaprijedi svoja znanja i vještine u ovoj oblasti sa posebnim osvrtom na učešće u transnacionalnim programima. Državna kontakt tačka za transnacionalni program Interreg Dunav u BiH nastavlja da pruža podršku partnerima i potencijalnim partnerima koji imaju namjeru da učestvuju u projektima u okviru Programa za Dunavsku regiju 2021-2027.