Dvodnevna obuka na temu „Propisi EU o upravljanju otpadom

Dvodnevna obuka na temu „Propisi EU o upravljanju otpadom

Direkcija za evropske integracije, u saradnji s European Institute of Public Administration - EIPA (Luksemburg), organizuje dvodnevnu obuku na temu „EU Legislation on Waste Management“ (Propisi EU o upravljanju otpadom).

Obuka će biti održana u Banjoj Luci, 24. i 25. oktobra 2023. godine, u zgradi Agencije za državnu upravu.

Obuka je prioritetno namijenjena državnim službenicima koji su članovi radne grupe za poglavlje 27 acquisa,  kao i ostalim državnim službenicima ili zainteresovanim stranama koji se bave propisima o upravljanju otpadom i kružnom ekonomijom prema Evropskom zelenom planu.

Predavači na obuci bit će eksperti European Institute of Public Administration - EIPA, a svi polaznici dobit će certifikate o završenoj obuci. Obuka će biti na engleskom jeziku.

Prilikom prijave zainteresovani kandidati su dužni popuniti i dostaviti Direkciji prijavni obrazac na mail: edina.avdic@dei.gov.ba, najkasnije do 20. oktobra, do 15 sati. Organizatori obuke ne snose troškove noćenja i prevoza.