Informativni događaj o prvom pozivu IPA ADRION programa

Informativni događaj o prvom pozivu IPA ADRION programa

Informativni događaj s ciljem pružanja informacija o prvom pozivu za dostavu prijedloga projekata u okviru Interreg IPA ADRION programa održat će se 19. aprila 2023. u Sarajevu. Saznajte kakva su očekivanja u pogledu sadržaja projekata, pravila njihove prihvatljivosti, o načinu prijavljivanja, kao i odgovore na ostala važna pitanja.

Prijave za učešće na događaju otvorene su do 12. 4. 2023. Za registraciju koristite link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH-eBfJ9GCdiuBxwZ4LD-noETHCAX47aR8SjXOSoOU4JxDSQ/viewform?usp=sf_link

Više informacija o događaju pronađite ovdje:

IPA ADRION 1st Call – Programme Information Event – Interreg ADRION Programme (adrioninterreg.eu)