Interreg MED - Objavljen poziv za projekte kompenzacije ugljičnog otiska

Interreg MED - Objavljen poziv za projekte kompenzacije ugljičnog otiska

Sa ciljem razvoja metodologije izračuna kompenzacije ugljičnog otiska MED projekata i promocije dobrih praksi neutraliziranja emisije ugljika, otvoren je Poziv u okviru Interreg MED programa od 15. februara do 15. aprila 2021. godine. Poziv je usmjeren ka metodologiji koja može podržati bilo koji MED projekat u izračunu emisija plinova uzrokovanih provedbom projektnih aktivnosti i predlaganje inicijativa, mjera i radnji za njihovo nadoknađivanje.

Webinar za potencijalne aplikante će biti održan 04.03.2021. u organizaciji Zajedničkog sekretarijata Programa.

Indikativna finansijska alokacija za ovaj poziv iznosi 500.000 eura (ERDF+IPA+nacionalno sufinansiranje).

Više informacija možete naći na sljedećem linku: https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/call-for-carbon-footprint-compensation-projects/

 

a