IPA I

IPA I (2007. - 2013.)

IPA I provodila se u okviru pet komponenti: 

- IPA komponenta 1 – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

- IPA komponenta 2 – Prekogranična saradnja

- IPA komponenta 3 – Regionalni razvoj

- IPA komponenta 4 – Razvoj ljudskih potencijala

- IPA komponenta 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Kao zemlja potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU, BiH je u okviru IPA I (2007.-2013.) mogla koristiti sredstva u okviru prve dvije komponente (Podrška u izgradnji institucija i Prekogranična saradnja ), dok su preostale tri komponente bile dostupne isključivo zemljama s kandidatskim statusom, s izgrađenim sustavom za decentralizirano upravljanje pomoći (DIS) koji je akreditirala Europska komisija.

U razdoblju 2007.- 2013. budžet za IPA-u je iznosio oko 11,5 milijardi eura.