Izvještaj o provođenju programa Višedržavna IPA

Izvještaj o provođenju programa Višedržavna IPA

Evropska komisija je objavila Izvještaj o provođenju programa Višedržavna IPA za razdoblje juli-decembar 2019. godine.

Izvještaj obuhvata sve akcije, projekte i ugovore koji su u nadležnosti Odjela D5 (Regionalna saradnja i programi Zapadnog Balkana), odnosno, ostalih odjela koji provode regionalne intervencije u okviru programa Višedržavna IPA.

Izvještaj je dostupan na:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/activity_report_july-december_2019.pdf