Javni konkurs za poziciju finansijskog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Javni konkurs za poziciju finansijskog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Direkcija za evropske integracije, kao operativna struktura za implementaciju IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020., poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za poziciju finansijskog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. sa sjedištem u Sarajevu.

Tekst konkursa, opis projektnog zadatka i zahtijevani format CV-a (na engleskom jeziku) su dostupni i na web stranici Programa: http://cbc.bih-mne.org/.

Krajnji rok za prijavu je 18.7.2022. godine, do 15 sati.