Javni poziv civilnom društvu za učešće u konsultacijama  o akcionim dokumentima iz Progama Višedržavna IPA 2022

Javni poziv civilnom društvu za učešće u konsultacijama o akcionim dokumentima iz Progama Višedržavna IPA 2022

Direkcija za evropske integracije / Ured Državnog IPA koordinatora (DIPAK) pozivaju civilno društvo u Bosni i Hercegovini, uključujući akademsku zajednicu, eksperte i društvene partnere na učešće u konsultacijama o akcionim dokumentima iz programa Višedržavna IPA 2022.

Pored ranije pripremljenih, Evropska komisija dostavila je četiri nova akciona dokumenta iz programa Višedržavna IPA 2022. Program Višedržavna IPA III rukovođen je centralizovano od strane Evropske komisije koja je nadležna za planiranje, programiranje, provedbu i praćenje provedbe  programa.

Podrška kroz program Višedržavna IPA III se usmjerava ka oblastima gdje se očekuju zajednički napori više zemalja ili tamo gdje će ulaganje sredstava proizvesti pozitivan uticaj u više zemalja. Akcije su zamišljene tako da budu komplementarne akcijama koje se programiraju kroz proces nacionalnog programiranja u svakoj državi korisnici programa IPA III.

o   EU-Council of Europe Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – Phase III - 2022

o   EU support to statistics in the Western Balkans and Turkey – 2022

o   EU4Youth: European Week of Sport in the Western Balkans – 2022

o   Support for the participation of the Western Balkans in Union programmes - 2022

 

Svoje komentare i sugestije na akcione dokumente programa Višedržavna IPA 2022 možete dostaviti na e-mail adresu: naida.dilic@dei.gov.ba, najkasnije do 2. juna 2022. godine.