JAVNI POZIV  ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA IZBOR NAJBOLJE NOVINARSKE PRIČE O PROCESU PRISTUPANJA BiH U EU ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA IZBOR NAJBOLJE NOVINARSKE PRIČE O PROCESU PRISTUPANJA BiH U EU ZA 2022. GODINU

Direkcija za evropske integracije, u saradnji sa Društvom novinara BiH, objavljuje Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU za 2022. godinu. Javni poziv za dostavljanje radova je otvoren od 1.11.2021. do 31.3.2022. godine.

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije:

1. Najbolji TV, video ili radijski novinarski prilog

2. Najbolji pisani novinarski tekst.

Najbolji radovi u obje kategorije će biti nagrađeni laptop računarom. Nagrade će biti uručene u okviru obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u BiH u maju 2022. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u periodu od dana objave javnog poziva (1.11.2021.) do njegovog zatvaranja (31.3.2022.). Radove može prijaviti autor lično ili imenovani predstavnik medija.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu novinarska_nagrada@dei.gov.ba, sa naznakom “Za nagradu za najbolju novinarsku priču“. Prijava treba da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, medij u kojem je priča objavljena i kontakt podaci) i web link na objavljeni tekst, odnosno audio/video priču ili skeniranu kopiju teksta objavljenog u printanom mediju. Ako audio/video priča nije objavljena na web platformi potrebno je dostaviti koristeći Wetransfer, OneDrive ili Google Drive, uz uredničku potvrdu o objavi audio/video priče u mediju.

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.