Kako aplicirati za TAIEX u BiH

Nakon što korisnik odluči za koji modalitet pomoći će aplicirati, potrebno je popuniti odgovarajuću aplikaciju na engleskom jeziku i dostaviti je Direkciji za evropske integracije na e-mail adresu: taiexbih@dei.gov.ba

Ukoliko je aplikacija pravilno popunjena, Direkcija za evropske integracije aplikaciju prosljeđuje Uredu TAIEX-a u Brisel.

Ukoliko je aplikaciju potrebno dopuniti/ispraviti, Direkcija za evropske integracije vraća podnosiocu aplikaciju na doradu te obezbjeđuje stručnu pomoć pri korigovanju aplikacije.

Ured TAIEX-a u Briselu donosi konačnu odluku o prihvatanju ili odbijanju aplikacije.

Za donošenje odluke o statusu aplikacije Uredu TAIEX-a u Briselu je potrebno između dvije i četiri sedmice.

Kada Ured TAIEX-a u Briselu odobri aplikaciju, imenuje kontakt osobu koja će biti zadužena za organizaciju odgovarajućeg modaliteta pomoći koja ujedno komunicira sa korisnikom i Direkcijom za evropske integracije.

Kako bi se osigurala što veća efikasnost i brzina odobravanja podnesenih aplikacija, sva komunikacija sa Uredom TAIEX-a u Briselu kao i sa institucijama u Bosni i Hercegovini obavlja se isključivo putem e-maila.

Institucije Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine  aplikacije podnose putem imenovanih entitetskih TAIEX koordinatora i Brčko Distrikta BiH, koji iste upućuju Direkciji za evropske integracije na daljnje postupanje.