Komuniciranje o procesu evropske integracija

Komuniciranje o procesu evropske integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE 22.10.2020.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA 19.10.2020.

1. Komunikacija

• Definicija, značaj, vrste

2. Kako prepoznati teme za komunikaciju o EU u svakodnevnom radu

• Tehnike prepoznavanja interesa javnosti

• Pretvaranje svakodnevnih zadataka u temu za komuniciranje

3. Kako proaktivno komunicirati o integraciji u EU

• Tehnike i metode proaktivne komunikacije

• Komunikacijski savjeti prema specifičnim potrebama ciljnih grupa

4. Kako otklanjati stereotipe i mitove o članstvu u EU

• Najčešći mitovi u članstvu u EU

• Tehnike uklanjanja stereotipa

5. Kako komunicirati o (ne)napretku u procesu integrisanja u EU

• Scenariji komunikacije o (ne)željenim temama

• Metode premoštavanja (bridging