Komuniciranje o procesu evropskih integracija

Komuniciranje o procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 17.3.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 12.3.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1. Komunikacija 

• Definicija, značaj, vrste

2. Kako prepoznati teme za komunikaciju o EU u svakodnevnom radu

• Tehnike prepoznavanja interesa javnosti

• Pretvaranje svakodnevnih zadataka u temu za komuniciranje

3. Strateško i operativno planiranje komunikacija

4. Kako otklanjati stereotipe i mitove o članstvu u EU

• Najčešći mitovi u članstvu u EU

• Tehnike uklanjanja stereotipa

5. Digitalne komunikacije

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument