Komuniciranje o procesu evropskih integracija

Komuniciranje o procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 3.11.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 29.10.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument