Komuniciranje o procesu evropske integracija

Komuniciranje o procesu evropske integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 24.2.2022.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 21.2.2022.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument