Konkurs za angažman ocjenjivača prijedloga projekata u okviru 3. poziva za IPA program prekogranične saradnje Srbija - BiH 2014-2020

Konkurs za angažman ocjenjivača prijedloga projekata u okviru 3. poziva za IPA program prekogranične saradnje Srbija - BiH 2014-2020

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavilo je konkurs za angažman ocjenjivača prijedloga projekata u okviru Trećeg poziva za IPA program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Tekst konkursa, detaljan opis poslova i zadataka, potrebne kvalifikacije za navedene pozicije kao i informacije o načinu podnošenja prijava dostupni su ovdje

Prijave sa biografijom u zahtijevanom formatu, koji je dostupan uz tekst konkursa, šalju se elektronskom poštom na adresu cbc@mei.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 1. april 2022. godine do 15 sati.