Konkurs za angažman ocjenjivača prijedloga projekata u okviru Drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija – BiH 2014-2020.

Konkurs za angažman ocjenjivača prijedloga projekata u okviru Drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija – BiH 2014-2020.

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavilo je konkurs za angažovanje ocjenjivača prijedloga projekata u okviru Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata za IPA program prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Tekst konkursa, detaljan opis radnih mjesta, potrebne kvalifikacije za navedene pozicije, kao i informacije o načinu podnošenja prijava dostupni su ovdje

Prijave uz biografiju u zahtijevanom formatu koji je dostupan uz tekst konkursa, šalju se elektronskom poštom na e-mail adresu cbc@mei.gov.rs, a rok za podnošenje je 28. februar 2020. godine, do  15 sati.