Konkurs za menadžera u Interreg Dunavskom transnacionalnom programu 2014-2020

Konkurs za menadžera u Interreg Dunavskom transnacionalnom programu 2014-2020

Interreg Dunavski transnacionalni program 2014-2020 sa sjedištem u Budimpešti objavio je oglas za upražnjeno radno mjesto menadžera za vanjske instrumente finansiranja (IPA i ENI) u okviru Programa. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 19. februar 2021. godine.

Više informacija na linku:    http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/5934