Konsultacije u okviru pripreme novog Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2021-2027

Konsultacije u okviru pripreme novog Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2021-2027

Upravljačko tijelo Dunavskog transnacionalnog programa objavilo je poziv za drugi krug konsultacija svih relevantnih aktera u okviru pripreme novog Dunavskog transnacionalnog programa 2021-2027. Za tu svrhu kreiran je Upitnik koji se odnosi na već odabrane prioritete i specifične ciljeve novog Programa.

 

Upitnik, kao i više informacija o novom Programu, možete pročitati na: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/5942

 

Direkcija za evropske integracije poziva sve zainteresovane strane čiji je djelokrug rada relevantan za izabrane prioritete i specifične ciljeve Programa da daju svoj doprinos u razvoju novog Programa. Rok za odgovor na Upitnik je 19. februar 2021. godine