Mostar spremniji za spašavanje u masovnim nesrećama

Mostar spremniji za spašavanje u masovnim nesrećama

okviru projekta RACE finansiranog iz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014-202 u Mostaru je posljednje sedmice marta 2022. održana pokazna vježba spašavanja u slučaju masovne nesreće. Vježba je simulirajući zemljotres u kombinaciji sa požarom i urušavanjem krovne konstrukcije demonstrirala redosljed postupaka, koordinaciju učesnika, lanac komandovanja, te međunarodne protokole spašavanja u slučaju masovnih nesreća i kao takva bila uspješna i izuzetno edukativna. Kroz vježbu je pokazana i upotreba opreme za djelovanje u slučaju masovnih nesreća, nabavljena sredstvima navedenog projekta.

Organizator je bio Dom zdravlja Mostar, a osim njihovih projektnih partnera: Zavoda za hitnu medicinu Zagreb i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, vježba je okupila veliki broj učesnika – Policijsku upravu i Vatrogasnu brigadu Mostar, Civilnu zaštitu grada i kantona, Gorsku službu spašavanja, Crveni krst, Dom zdravlja Stari grad, Oružane snage BiH, te mnogo gostiju i posmatrača.

Nabavljenom opremom, kreiranim protokolima i saradnjom uspostavljenom kroz projekat RACE, Mostar je demonstrirao spremnost za spašavanje u masovnim nesrećama i zavidnu koordinaciju učesnika akcija spašavanja u tim slučajevima. Više o projektu RACE čitajte ovdje.