Na Konferenciji o procesu evropskih integracija učestvovalo 30 mladih političara iz cijele BiH

Na Konferenciji o procesu evropskih integracija učestvovalo 30 mladih političara iz cijele BiH

U organizaciji Direkcije za evropske integracije, a uz podršku Švedske, u Sarajevu je 8. decembra 2021. godine održana konferencija o temi „Bosna i Hercegovina i proces evropskih integracija“ na kojoj su učestvovali mladi političari, članovi političkih stranaka koje participiraju u aktuelnom sazivu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović upoznao je pripadnike mlađe generacije političara sa Mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i ispunjavanju 14 ključnih prioriteta kako bi se postigao napredak  na evropskom putu.   

Pomoćnica direktora u Sektoru za strategiju i politike integracija Darija Ramljak održala je predavanje o unapređenju pristupnog procesa, odnosno, o kredibilnoj EU perspektivi za Zapadni Balkan i revidiranoj metodologiji proširenja Evropske unije.

Profesorica i civilna aktivistkinja Svetlana Cenić je u svom izlaganju govorila o aktuelnoj temi populizma nasuprot evropskih i regionalnih integracija, dok je bivša članica Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH i parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Aleksandra Pandurević istakla ulogu parlamenta u procesu evropskih integracija.

Konferenciju je pratilo trideset mladih političara iz cijele Bosne i Hercegovine koji su u razgovoru s izlagačima i diskusijama o aktuelnim pitanjima iskazali veliki interes za proces evropskih integracija.