Novi e-learning modul na temu „Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija“

Novi e-learning modul na temu „Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija“

Direkcija za evropske integracije, uz finansijsku pomoć Ambasade Švedske u BiH, izradila je novi e-learning modul na temu „Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija“. 

U namjeri da svim zainteresovanim polaznicima omogući pristup obukama i prilagodi se novim trendovima učenja, Direkcija za evropske integracije kreirala je e-learning u kojem je osigurana interaktivnost sadržaja kroz različite vježbe i animacije u svrhu lakšeg i bržeg usvajanja edukativnog sadržaja.

Elektronska obuka traje 60 minuta i može se u svakom trenutku pauzirati i nastaviti, ponovo pogledati ili revidirati, u skladu sa raspoloživim vremenom i potrebama svakog polaznika.

Obzirom da je cilj obuke sticanje praktičnih znanja o vještinama komuniciranja, pregovaranja, pisanja i prezentiranja na engleskom jeziku, obuka pretpostavlja određeni stepen predznanja engleskog jezika na kojem je izrađen sadržaj e-obuke.

Na kraju obuke postavljen je finalni test provjere znanja sastavljen od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima, a nakon uspješno položenog testa polaznik može zatražiti i generisanje certifikata o završenom e-learning modulu, koji će stići na njegovu e-mail adresu.

Obuku „Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija“ možete pratiti nakon registracije na linku http://elrn.dei.gov.ba/