Objavljen katalog rezultata projekata Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 u BiH

Objavljen katalog rezultata projekata Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 u BiH

Direkcija za evropske integracije pripremila je i objavila katalog rezultata projekata iz prvog poziva Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 u Bosni i Hercegovini, pod nazivom Dunavski tokovi partnerstava i saradnje.

Katalogu se može pristupiti na linku ovdje.

Publikacija je namijenjena svim zainteresovanim stranama u BiH, od projektnih partnera i potencijalnih budućih aplikanata, do predstavnika resornih institucija i organizacija civilnog društva, kao i široj javnosti.  

U periodu od 2017. do 2019. godine, 23 organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine učestvovale su u 17 projekata finansiranih kroz prvi javni poziv Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. Publikacija nastoji približiti na koji način su oni, zajedno sa projektnim partnerima iz ostalih zemalja učesnica Programa, doprinijeli  rješavanju zajedničkih izazova u dunavskoj regiji, kroz saradnju u oblasti inovacija, zaštite okoliša, prometa, energije i dobre uprave.

Katalog sadrži linkove na projektne strateške dokumente, alate, baze podataka, kao i ostale ključne proizvode koji mogu biti od interesa za učesnike i potencijalne učesnike ovog i drugih programa transnacionalne saradnje te za sve ostale zainteresovane aktere u Bosni i Hercegovini. U pripremi su i katalozi rezultata projekata iz ostalih poziva u okviru ovog programa.