Održan 4. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH

Održan 4. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH

Četvrti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH održan je 8.7.2020. godine, putem video-konferencije.

Političkim dijalogom na visokom nivou o reformi javne uprave, koji je održan u prvom dijelu sastanka, sa strane BiH kopredsjedavao je Josip Grubeša, ministar pravde BiH, a sa strane EU Genoveva Ruiz Calavera, direktorica za Zapadni Balkan u DG NEAR-u.

U okviru političkog dijaloga na ministarskom nivou s Evropskom komisijom je, između ostalog, razgovarano o cjelodržavnim strategijama za upravljanje javnim finansijama i za reformu javne uprave, koordinacijskoj strukturi, te depolitizaciji i usklađivanju zakona o državnoj službi sa principima za profesionalnu upravu.

Istaknuto je kako je završetak neophodnih koraka u reformi javne uprave jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Komisija je pozdravila usvajanje Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018.–2020., što je jedna od preporuka i dio kratkoročnih prioriteta iz Analitičkog izvještaja.

Institucije u BiH pozvane su da usvoje cjelodržavnu strategiju za upravljanje javnim finansijama, te akcione planove za upravljanje javnim finansijama i reformu javne uprave.

Potrebno je uspostavljanje političkog tijela i jačanje tehničke koordinacione strukture kako bi se unaprijedio cjelodržavni pristup reformi javne uprave, te uspostavljanje zajedničkog okvira za praćenje zasnovanog na učinku i osiguranje finansijske održivosti.

Također, potrebno je da se u BiH izmjene zakoni o državnoj službi tako što će depolitizirati odnosno osigurati da se zapošljavanje, napredovanje i otpuštanje vrši na osnovu zasluga, te ojačaju kapacitete agencija za državnu službu.

Tehničkim dijalogom, koji je održan u drugom dijelu sastanka, sa strane BiH kopredsjedavao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, a sa strane EU Michela Matuella, šefica Jedinice za Albaniju i BiH u DG NEAR-u. Predstavnici institucija u BiH i Evropske komisije razgovarali su o akcionom planu za reformu javne uprave, državnoj službi i upravljanju ljudskim potencijalima, te razvoju javnih politika i koordinaciji. Među ostalim, istaknuto je kako BiH treba pripremiti i usvojiti program za usvajanje acquis-a, što je jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja.