Održan online seminar za civilno društvo

Održan online seminar za civilno društvo

Ured Državnog IPA koordinatora, uz podršku Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ, organizovao je prvi u nizu online seminara namijenjenih jačanju kapaciteta civilnog društva za učešće u konsultacijama u procesima programiranja i planiranja Instrumenta pretpristupne pomoći, IPA III.  

Online seminar je održan u srijedu, 10. februara, a učešće je bilo omogućeno svim zainteresovanim pripadnicima civilnog društva, uključujući pojedince, nevladine organizacije, akademsku zajednicu.

Učesnici su imali priliku upoznati se s osnovnim informacijama o IPA III, kao i sa procesom i tehnikom programiranja/planiranja relevantnih akcija u okviru IPA 2021/22. paketa projektnih prijedloga.

 
Prezentovani materijal dostupan je ovdje.