Održan sastanak Odbora za praćenje IPA-e

Održan sastanak Odbora za praćenje IPA-e

U Sarajevu je 6. novembra 2019. održan sastanak Odbora za praćenje IPA-e između predstavnika Evropske unije i BiH. Više informacija o sastanku dostupno je na stranici Delegacije EU u BiH http://europa.ba/?p=66503.