Održan sastanak TAIEX koordinatora

Održan sastanak TAIEX koordinatora

Direkcija za evropske integracije, kao generalni koordinator svih TAIEX aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu, organizovala je 18. marta 2022. godine redovan sastanak s imenovanim TAIEX koordinatorima u BiH na kojem su razmijenjene informacije, dobre prakse i napredak u korištenju ovog instrumenta pomoći.

Na sastanku se razgovaralo i o funkcionisanju TAIEX-a u vrijeme pandemije bolesti COVID-19, novinama koje je poduzela Evropska komisija s ciljem nastavka što uspješnijeg korištenja TAIEX pomoći te informacijama s obilježavanja 25-te godišnjice postojanja TAIEX-a. Također su date jasne upute institucijama za podnošenje aplikacija za TAIEX instrument pomoći.

Galerija