Održana 5. Međunarodna naučna konferencija u Mostaru

Održana 5. Međunarodna naučna konferencija u Mostaru

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 26. i 27. oktobra 2023. godine održana je 5. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.”

Pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije Erna Kasumović je na konferenciji govorila o izazovima u pravnim i ekonomskim aspektima pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, od momenta dobivanja kandidatskog statusa do članstva u Evropskoj uniji.

“Bosna i Hercegovina dobivanjem  kandidatskog statusa ušla je u napredniju fazu integracionog procesa i sada slijede veliki izazovi u pravnim i ekonomskim reformama. Saradnja s akademskom zajednicom je veoma važna u procesu pridruživanja i Direkcija prepoznaje i podržava zalaganje akademske zajednice koja pruža svoj doprinos na tom putu. Ova međunarodna konferencija je upravo pokazatelj navedenog”, izjavila je pomoćnica direktorice Erna Kasumović. 

Ovu konferenciju svake druge godine organizuju Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. 

Galerija