Online konsultacije u vezi s IPA III programima prekogranične saradnje Srbija-BiH i BiH-Crna Gora 2021-2027.

Online konsultacije u vezi s IPA III programima prekogranične saradnje Srbija-BiH i BiH-Crna Gora 2021-2027.

U okviru procesa programiranja novih IPA III programa prekogranične saradnje među zemljama korisnicama IPA-e, operativne strukture zemalja učesnica objavljuju Poziv na online konsultacije u vezi sa nacrtima programskih dokumenata IPA III programa prekogranične saradnje Srbija-BiH i BiH-Crna Gora za period 2021-2027.

Proces javnih konsultacija u BiH vrši se putem web platforme eKonsulatacije i otvoren je od  11.12.2020. do 31.12.2020. godine.

Link za Nacrt programskog dokumenta IPA III programa prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina 2021-2027. možete preuzeti na: https://ekonsultacije.gov.ba/consultations/details/1038521

Link za Nacrt programskog dokumenta IPA III programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021-2027. možete preuzeti na: https://ekonsultacije.gov.ba/consultations/details/1038541

Zahvaljujemo se na vašem doprinosu, podršci i saradnji.