Otvoren 2. poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014 - 2020

Otvoren 2. poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014 - 2020

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuju 2. poziv za  dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020 i pozivaju potencijalne aplikante da podnesu prijedloge projekata u okviru tematskih prioriteta i specifičnih ciljeva. Poziv će biti otvoren od 14.11.2019. godine do 21.02.2020. Svi neophodni dokumenti (Uputstvo za aplikante, Aplikacioni formular sa aneksima kao i ostali relevantni dokumenti) dostupni su ovdje.

Informacija o ovom pozivu objavljena je 14.11. 2019. u dnevnim novinama: “Dnevni avaz“, “Glas Srpske“ i “Dnevni list“ u Bosni i Hercegovini, te “Politika” u Srbiji. Operativne strukture Programa pozivaju potencijalne aplikante na informativne sesije koje će biti organizovane prema sljedećem rasporedu:

-          3.12.2019. - Zlatibor (Republika Srbija)

-          5.12.2019. - Vrdnik (Republika Srbija) 
-          10.12.2019. - Bijeljina (Bosna i Hercegovina) 
-          12.12.2019. - Kiseljak (Bosna i Hercegovina)