OTVORENI POZIV CIVILNOM DRUŠTVU ZA UČEŠĆE U ONLINE SEMINARU

OTVORENI POZIV CIVILNOM DRUŠTVU ZA UČEŠĆE U ONLINE SEMINARU

Ured Državnog IPA koordinatora, uz podršku Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ kao dio podrške reformi javne uprave u BiH, organizujeonline seminar za učesnike/ice iz civilnog društva radi njihove bolje pripreme za učešće u procesu programiranja IPA pomoći.

 

Seminar će se održati 10. februara u 14 sati, putem platforme webex
 

Svi zainteresovani trebaju dostaviti svoje kontakt podatke na e-mail adresu naida.dilic@dei.gov.ba do 8. februara u 12 sati.

 

Učesnici/e iz civilnog društva koji su se ranije javili za učešće u konsultacijama vezano za IPA III ne moraju se ponovo prijavljivati.