Počelo pristupanje BiH Programu EU  „Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021-2027“

Počelo pristupanje BiH Programu EU „Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021-2027“

Nakon uspješnog  učestvovanja u programima „Evropa za građane 2007-2013“ i „Evropa za građane 2014-2020“, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine pokrenulo je proceduru zaključivanja Sporazuma između BiH i Evropske unije o učestvovanju u programu sljedbeniku „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021-2027“ s ciljem pristupanja tokom 2023. godine.

Program CERV pokriva područja dosadašnjih programa Evropa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE (borba protiv svih oblika nasilja), a aplikanti iz BiH mogu aplicirati na pozive u skladu s informacijama u nastavku.

 

Program CERV se sastoji od četiri programska područja finansiranja s općim ciljem održavanja i razvoja otvorenih, na pravima utemeljenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava, s tim što i dalje ostaju prioriteti programa „Evropa za građane“. Opći i specifični ciljevi Programa su zaštita i promoviranje prava i vrijednosti sadržanih u ugovorima EU, kroz podršku organizacija civilnog društva i ostalih aktera (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou) i jačanje demokratskog učešća i učešća građana s ciljem održavanja i razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima.

 

Navedeno bi se trebalo postići kroz sljedeće specifične ciljeve (programske oblasti):

1.     Zaštita i promoviranje vrijednosti Unije (oblast - vrijednosti Unije nije otvorena za BiH)

2.     Promicanje prava, nediskriminacije i jednakosti (oblast-  ravnopravnosti, prava i ravnopravnosti polova)

3.     Promicanje građanskog učešća i učešća u demokratskom životu (oblast - „Angažman i učestvovanje građana“)

4.     Suzbijanje nasilja (oblast - Daphne).

 

Prvi javni poziv/i za program CERV su objavljeni u decembru 2022. godine (Equal call (non-discrimination, combating racism, xenophobia and all forms of intolerance, including antigypsism, anti-Black racism, antisemitism, anti-Muslim hatred, LGBTIQ phobia ) - u okviru oblasti “Promoviranje jednakosti i prava”; Networks of Towns call – u okviru oblasti “Promicanje građanskog učestvovanja i učestvovanja u demokratskom životu”; Preventing and combating gender-based violence and violence against children call – u okviru oblasti “Daphne”). Indikativni kalendar objave CERV 2023 - 2024. poziva dostupan je na  linku:

https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/indicativeplanningcerv2023-24calls-final.pdf.

 

Aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na već objavljene pozive, kao i na one koji će biti objavljeni tokom 2023. godine.

Ukoliko BiH ne uspije potpisati Sporazum o CERV-u do trenutka potpisivanja grant ugovora za konkretne projekte (što se očekuje u novembru/decembru 2023. za pozive koji su objavljeni u decembru 2022.), aplikantima iz Bosne i Hercegovine koji budu izabrani i budu trebali potpisati grant ugovore, neće moći biti dodijeljeni grantovi, ali će moći nastaviti učešće u projektu bez finansijske podrške s drugim partnerskim organizacijama kojima je projekat odobren.

 

Sve informacije o pozivima i načinu apliciranja dostupne su na linku: https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-archives/view/service/1148.

 

Potencijalnim aplikantima je u okviru svakog objavljenog poziva na raspolaganju i tzv. Functional Mailbox.

Informacije o tome kako učestvovati u javnom pozivu dostupne su na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1

 

Korisne informacije vezano za CERV Program dostupne su na stranici https://www.cerv.hr/.

 

Ministarstvo pravde BiH će na svojoj web stranici periodično ažurirati informacije o statusu procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Programu CERV.